Re:Monster
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Re:Monster

Thể Loại Truyện : Fantasy, Action, Adventure

Ngày tạo: 28-10,2015

Ngày cập nhật: 11-11,2018 (49 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,761

Tóm tắt:

Bất ngờ bị sát hại, Tomokui Kanata xuyên qua, đến một cái goblin trên người.  Ở một dị thế nơi cường giả vi tôn, hắn bắt đầu cuộc đấu tranh sinh tồn, tiến đến hiệu lệnh chúng sinh, sáng tạo nên truyền thuyết mới

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 48

11/11/2018

Chapter 47

09/10/2018

Chapter 46

03/09/2018

Chapter 45

28/07/2018

Chapter 44

06/07/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 33

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017

Chapter 35

28/07/2017

Chapter 36

05/10/2017

Chapter 37

30/10/2017

Chapter 34

01/11/2017

Chapter 35

01/11/2017

Chapter 36

01/11/2017
Top