RE-TAKE
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

RE-TAKE

Thể Loại Truyện : Drama, Harem, Mecha, Romance, School Life, Action

Ngày tạo: 19-06,2013

Ngày cập nhật: 19-06,2013 (27 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 945

Tóm tắt:

Kết thúc thay thế để The End of Evagelion. Một kết thúc có hậu cho Shinji và Asuka. Bắt đầu từ tập 16 bản TV

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 27

19/06/2013

Chapter 26

19/06/2013

Chapter 25

19/06/2013

Chapter 24

19/06/2013

Chapter 23

19/06/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/11/2012

Chapter 3

21/11/2012

Chapter 4

21/11/2012

Chapter 5

21/11/2012

Chapter 6

21/11/2012

Chapter 7

24/11/2012

Chapter 8

01/12/2012

Chapter 9

21/12/2012

Chapter 10

23/01/2013

Chapter 11

23/01/2013

Chapter 12

24/01/2013

Chapter 13

27/01/2013

Chapter 14

28/01/2013

Chapter 15

29/01/2013

Chapter 16

08/03/2013

Chapter 17

08/03/2013

Chapter 18

08/03/2013

Chapter 19

23/03/2013

Chapter 20

23/03/2013

Chapter 21

19/06/2013

Chapter 22

19/06/2013

Chapter 23

19/06/2013

Chapter 24

19/06/2013

Chapter 25

19/06/2013

Chapter 26

19/06/2013

Chapter 27

19/06/2013
Top