Re:Zero x Konosuba
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Re:Zero x Konosuba

Thể Loại Truyện : Comedy

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 27-07,2017 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 94

Tóm tắt:

Ờ thì cứ đọc đê

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

27/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 2

27/07/2017
Top