Read Heart of a Dragon
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Read Heart of a Dragon

Thể Loại Truyện : Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 86

Tóm tắt:

Đây là lần đầu tiên mình dịch chuyện mời các bạn ủng hộ ....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 0

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

27/11/2016
Top