RE:BIRTH The Lunatic Taker
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

RE:BIRTH The Lunatic Taker

Thể Loại Truyện : Ecchi, Horror, Manhwa, School Life, Seinen, Action

Ngày tạo: 10-04,2014

Ngày cập nhật: 10-04,2014 (36 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 833

Tóm tắt:

Một lần tình cờ Reji “chôm” được 2 cái vòng rớt trên phố và bị… lời nguyền giết chết. “Ngươi có ước muốn sống lại lần nữa không ?? Nếu ngươi muốn sống thì hãy lập 1 giao kèo giữa chúng ta…”

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 36

10/04/2014

Chapter 35

09/04/2014

Chapter 34

08/04/2014

Chapter 33

07/04/2014

Chapter 32

07/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

04/05/2011

Chapter 2

04/05/2011

Chapter 3

04/05/2011

Chapter 4

04/05/2011

Chapter 5

04/05/2011

Chapter 6

04/05/2011

Chapter 7

04/05/2011

Chapter 8

04/05/2011

Chapter 9

04/05/2011

Chapter 10

04/05/2011

Chapter 11

04/05/2011

Chapter 12

04/05/2011

Chapter 13

04/05/2011

Chapter 14

04/05/2011

Chapter 15

04/05/2011

Chapter 16

04/05/2011

Chapter 17

04/05/2011

Chapter 18

04/05/2011

Chapter 19

04/05/2011

Chapter 20

04/05/2011

Chapter 21

04/05/2011

Chapter 22

04/05/2011

Chapter 23

07/12/2012

Chapter 24

27/02/2013

Chapter 25

27/02/2013

Chapter 26

31/03/2014

Chapter 27

02/04/2014

Chapter 28

03/04/2014

Chapter 29

04/04/2014

Chapter 30

06/04/2014

Chapter 31

06/04/2014

Chapter 32

07/04/2014

Chapter 33

07/04/2014

Chapter 34

08/04/2014

Chapter 35

09/04/2014

Chapter 36

10/04/2014