Record of Fallen Vampire
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Record of Fallen Vampire

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Psychological, Romance, Supernatural, Tragedy, Other, Action

Ngày tạo: 18-05,2015

Ngày cập nhật: 23-07,2018 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 548

Tóm tắt:

Truyện kể về vị vua Vampire bỏ rơi vương quốc của mình để đi tìm phá phong ấn cho nữ hoàng Vampire (người xém hủy diệt cả thế giới vì không kiểm soát được ma lực. Bị các Dampirs (1 nửa vampire) và black swan săn tìm sau này cả 3 phải kết hợp lại đánh với Alien. Liệu có bí ẩn nào đằng sau việc giải cứu nử hoàng, lịch sử của Black swan và tình nương thật sự của vua Vampire không

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 13

23/07/2018

Chapter 12

23/07/2018

Chapter 11

23/07/2018

Chapter 8

18/05/2015

Chapter 7

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

22/11/2012

Chapter 2

23/11/2012

Chapter 3

03/12/2012

Chapter 4

24/12/2012

Chapter 5

24/01/2013

Chapter 6

18/05/2015

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

18/05/2015

Chapter 11

23/07/2018

Chapter 12

23/07/2018

Chapter 13

23/07/2018
Top