Red Hood And The Outlaws
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Red Hood And The Outlaws

Thể Loại Truyện : Other, Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 12-07,2013

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 275

Tóm tắt:

Không còn là phụ tá của Batman, Jason Todd lấy cho mình một danh nghĩa mới, Red Hood. Anh đã gặp được hai người: phụ tá cũ của Green Arrow: Arsenal, nay đã là một lính đánh thuê và Starfire, một công chúa ở một hành tinh khác từng chịu làm nô lệ. Liệu Jason sẽ làm gì khi họ chọn Red Hood làm nhóm trưởng?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 5

12/07/2013

Chapter 4

12/07/2013

Chapter 3

12/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

12/07/2013

Chapter 2

12/07/2013

Chapter 3

12/07/2013

Chapter 4

12/07/2013

Chapter 5

12/07/2013

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016
Top