Red Sprite
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Red Sprite

Thể Loại Truyện : Fantasy, Supernatural, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 26-11,2016 (14 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 378

Tóm tắt:

Thánh nào đi qua tóm tắt hộ!Series mới trên Weekly Shounen Jump... :v

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016
Top