Red String
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Red String

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Manhwa, Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 24-10,2015

Ngày cập nhật: 17-08,2017 (46 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 2,029

Tóm tắt:

Sợi dây đỏ đó là gì???
Một tác phẩm khác của tác giả bộ truyện Looking for a father!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 46

17/08/2017

Chapter 45

05/08/2017

Chapter 44

31/07/2017

Chapter 43

27/07/2017

Chapter 42

27/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

29/06/2014

Chapter 2

27/03/2015

Chapter 3

15/04/2015

Chapter 4

16/04/2015

Chapter 5

19/04/2015

Chapter 6

21/04/2015

Chapter 7

23/04/2015

Chapter 8

25/04/2015

Chapter 9

27/04/2015

Chapter 10

01/05/2015

Chapter 11

06/05/2015

Chapter 12

09/05/2015

Chapter 13

15/05/2015

Chapter 14

16/05/2015

Chapter 15

20/05/2015

Chapter 16

23/05/2015

Chapter 17

27/05/2015

Chapter 18

03/06/2015

Chapter 19

09/06/2015

Chapter 20

17/06/2015

Chapter 21

18/06/2015

Chapter 22

27/06/2015

Chapter 23

15/07/2015

Chapter 24

23/07/2015

Chapter 25

25/08/2015

Chapter 26

18/10/2015

Chapter 27

24/10/2015

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 31

27/11/2016

Chapter 32

27/11/2016

Chapter 33

27/11/2016

Chapter 34

27/11/2016

Chapter 35

27/11/2016

Chapter 36

27/07/2017

Chapter 37

27/07/2017

Chapter 38

27/07/2017

Chapter 39

27/07/2017

Chapter 40

27/07/2017