Rengoku Ni Warau
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Rengoku Ni Warau

Thể Loại Truyện : Historical, Shoujo, Action

Ngày tạo: 04-06,2014

Ngày cập nhật: 13-11,2017 (23 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 741

Tóm tắt:

câu chuyện về lịch sử của nhật bản và tình bạn đẹp

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 20

13/11/2017

Chapter 19

22/09/2017

Chapter 18

22/09/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 2.2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5.1

28/07/2017

Chapter 5.2

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 7.5

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

22/09/2017

Chapter 19

22/09/2017

Chapter 20

13/11/2017
Top