Rere Hello
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Rere Hello

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Shoujo

Ngày tạo: 22-11,2015

Ngày cập nhật: 13-08,2017 (45 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 1,872

Tóm tắt:

Mẹ mất năm Ririko mới 5 tuổi. Kể từ đó, cô giúp cha quán xuyến mọi chuyện trong gia đình.  Cha của cô vừa mới thành lập một công ty chuyên phục vụ nhu cầu thuê mướn của khách hàng thì chuyện không may lại xảy đến...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 43

13/08/2017

Chapter 42

13/08/2017

Chapter 41

13/08/2017

Chapter 40

13/08/2017

Chapter 39

13/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

17/07/2014

Chapter 2

20/07/2014

Chapter 3

24/07/2014

Chapter 3.5

24/07/2014

Chapter 4

01/08/2014

Chapter 5

01/08/2014

Chapter 6

01/08/2014

Chapter 7

01/08/2014

Chapter 8

01/08/2014

Chapter 8.5

01/08/2014

Chapter 9

15/10/2014

Chapter 10

29/10/2014

Chapter 11

13/11/2014

Chapter 12

13/11/2014

Chapter 13

23/11/2014

Chapter 14

02/12/2014

Chapter 15

07/12/2014

Chapter 16

24/12/2014

Chapter 17

08/01/2015

Chapter 18

28/01/2015

Chapter 19

03/02/2015

Chapter 20

12/02/2015

Chapter 21

14/02/2015

Chapter 22

12/03/2015

Chapter 23

08/05/2015

Chapter 24

27/06/2015

Chapter 25

04/07/2015

Chapter 26

08/09/2015

Chapter 27

27/09/2015

Chapter 28

22/11/2015

Chapter 29

26/11/2016

Chapter 30

26/11/2016

Chapter 31

26/11/2016

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 33

13/08/2017

Chapter 34

13/08/2017

Chapter 35

13/08/2017

Chapter 36

13/08/2017

Chapter 37

13/08/2017

Chapter 38

13/08/2017
Top