Resentment
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Resentment

Thể Loại Truyện : Horror, Manhua, Romance, Action

Ngày tạo: 09-11,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (114 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 2,136

Tóm tắt:

Truyện . . . lúc nửa đêm ^ ^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 115

28/07/2017

Chapter 114

15/01/2017

Chapter 113

15/01/2017

Chapter 112

07/01/2017

Chapter 111

07/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/01/2015

Chapter 2

27/01/2015

Chapter 3

27/01/2015

Chapter 4

29/01/2015

Chapter 5

01/02/2015

Chapter 6

03/02/2015

Chapter 7

05/02/2015

Chapter 8

09/02/2015

Chapter 9

18/02/2015

Chapter 10

24/02/2015

Chapter 11

12/03/2015

Chapter 12

18/03/2015

Chapter 13

24/03/2015

Chapter 14

27/03/2015

Chapter 15

03/04/2015

Chapter 16

11/04/2015

Chapter 17

22/04/2015

Chapter 18

10/05/2015

Chapter 19

13/05/2015

Chapter 20

19/05/2015

Chapter 21

20/05/2015

Chapter 22

21/05/2015

Chapter 23

25/05/2015

Chapter 24

03/06/2015

Chapter 25

06/06/2015

Chapter 26

09/06/2015

Chapter 27

13/06/2015

Chapter 28

23/06/2015

Chapter 29

29/06/2015

Chapter 30

09/07/2015

Chapter 31

21/07/2015

Chapter 32

02/08/2015

Chapter 33

08/08/2015

Chapter 34

15/08/2015

Chapter 35

20/08/2015

Chapter 36

26/08/2015

Chapter 37

31/08/2015

Chapter 38

01/09/2015

Chapter 39

03/09/2015

Chapter 40

05/09/2015
Top