RG Veda
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

RG Veda

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Romance, Shoujo, Supernatural, Tragedy, Other, Adventure

Ngày tạo: 23-07,2014

Ngày cập nhật: 23-07,2014 (41 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,758

Tóm tắt:

Thuở khai thiên lập địa, mọi thứ trên đời này đều được cai quản bởi Deva. Dưới sự cai quản đó, con người ung dung sống trong hòa bình và hạnh phúc... cho đến một ngày bóng tối bao trùm thế giới, một vị tướng của Deva, Indra làm phản. Bộ tộc Asura sau cuộc chiến bảo vệ Deva đã bị Indra tiêu diệt toàn bộ, chỉ duy nhất một kẻ còn sống sót là Asura - đứa con của Asura vương và nữ tư tế đã phản bội ông. Lục tinh đi chệch quỹ đạo, hủy diệt thiên giới và dìm nhân gian trong lửa địa ngục - có lối thoát nào cho định mệnh đã an bài của Asura và Yaksa?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 43

23/07/2014

Chapter 42

03/07/2014

Chapter 41

15/06/2014

Chapter 40

29/11/2013

Chapter 39

24/11/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

15/04/2013

Chapter 1

15/04/2013

Chapter 2

15/04/2013

Chapter 3

15/04/2013

Chapter 4

15/04/2013

Chapter 5

15/04/2013

Chapter 6

15/04/2013

Chapter 7

15/04/2013

Chapter 8

15/04/2013

Chapter 9

15/04/2013

Chapter 10

15/04/2013

Chapter 11

15/04/2013

Chapter 12

15/04/2013

Chapter 13

15/04/2013

Chapter 14

15/04/2013

Chapter 15

15/04/2013

Chapter 17

19/04/2013

Chapter 18

04/05/2013

Chapter 20

15/05/2013

Chapter 21

23/05/2013

Chapter 22

01/06/2013

Chapter 23

17/06/2013

Chapter 24

19/07/2013

Chapter 25

20/07/2013

Chapter 26

21/07/2013

Chapter 27

07/08/2013

Chapter 28

12/08/2013

Chapter 30

27/08/2013

Chapter 31

16/10/2013

Chapter 32

03/11/2013

Chapter 33

11/11/2013

Chapter 34

12/11/2013

Chapter 35

15/11/2013

Chapter 36

15/11/2013

Chapter 37

17/11/2013

Chapter 38

19/11/2013

Chapter 39

24/11/2013

Chapter 40

29/11/2013

Chapter 41

15/06/2014

Chapter 42

03/07/2014
Top