Road Of The Magician
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Road Of The Magician

Thể Loại Truyện : Fantasy, Mystery, Other

Ngày tạo: 13-06,2015

Ngày cập nhật: 13-06,2015 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 170

Tóm tắt:

truyện kể về stage magic con đường gian nan để đến với con đường của nhân vật chính tên Lâm. Cùng ủng tác phẩm Việt mới của tác giả Christ Hazard nào

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

13/06/2015

Chapter 2

11/06/2015

Chapter 1

06/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/06/2015

Chapter 2

11/06/2015

Chapter 3

13/06/2015
Top