Rock Paper Scissors
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Rock Paper Scissors

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Supernatural, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 06-05,2014

Ngày cập nhật: 06-05,2014 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 341

Tóm tắt:

Chuyện kể về anh main có khả năng "Ngưng thời gian" và dàn harem của ảnh

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

06/05/2014

Chapter 3

24/04/2014

Chapter 2

09/04/2014

Chapter 1

20/03/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/03/2014

Chapter 2

09/04/2014

Chapter 3

24/04/2014

Chapter 4

06/05/2014
Top