RockMan : The Series!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

RockMan : The Series!

Thể Loại Truyện : Comedy

Ngày tạo: 25-06,2016

Ngày cập nhật: 18-11,2018 (0 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 78

Tóm tắt:

Dr.Willy, một nahf bác học tài năng nhưng xấu xa âm mưu thôn tính trái đất Rock - một người máy giúp việc được cải tạo để chiến đấu chống lại cái ác. RockMan sẽ phải chiến đấu với Dr.Willy và bè lũ tay sai ra sao? Đọc đi sẽ rõ Trở về tuổi thơ với bộ truyện tranh RockMan. Thực hiện bởi Mega Team

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top