Rodiura Kurash
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Rodiura Kurash

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 30-03,2015

Ngày cập nhật: 30-03,2015 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 418

Tóm tắt:

Câu chuyện giữa hai người cùng sống tại cuối con hẻm…

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4.5

30/03/2015

Chapter 4

24/02/2015

Chapter 3

24/02/2015

Chapter 2

29/01/2015

Chapter 1

28/01/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/01/2015

Chapter 2

29/01/2015

Chapter 3

24/02/2015

Chapter 4

24/02/2015

Chapter 4.5

30/03/2015
Top