Rodiura Kurashi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Rodiura Kurashi

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 25-09,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (12 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 399

Tóm tắt:

Một câu chuyện về 1 tên đầu đường xó chợ và 1 lé loli siêu moe~

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 4.5

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017
Top