Rodiura Kurashi - Official
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Rodiura Kurashi - Official

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 219

Tóm tắt:

Sơ lược:Chả biết tóm tắt thế nào đâu :3 Tóm lại là cứ đọc thì biết :v

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 2

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017
Top