Romantica Clock
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Romantica Clock

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 17-11,2015

Ngày cập nhật: 01-07,2018 (42 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 817

Tóm tắt:

Akane là một con gái gần như "bất tài", trong khi Aoi - người anh song sinh của nhỏ - là một con người "hoàn hảo". Akane sẽ phải làm gì, sống thể nào để không phải trở thành cái bóng lu mờ sau người anh?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 40 End

01/07/2018

Chapter 39

01/07/2018

Chapter 38

24/06/2018

Chapter 37

24/06/2018

Chapter 36

21/02/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

09/02/2013

Chapter 2

14/04/2013

Chapter 3

29/10/2013

Chapter 4

11/06/2014

Chapter 5

30/03/2015

Chapter 6

11/04/2015

Chapter 7

17/04/2015

Chapter 8

30/04/2015

Chapter 9

09/05/2015

Chapter 9.1

31/05/2015

Chapter 10

05/09/2015

Chapter 10.1

11/09/2015

Chapter 11

27/09/2015

Chapter 12

02/10/2015

Chapter 13

01/11/2015

Chapter 14

17/11/2015

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

07/01/2017

Chapter 22

27/07/2017

Chapter 23

27/07/2017

Chapter 24

27/07/2017

Chapter 25

27/07/2017

Chapter 26

27/07/2017

Chapter 27

27/07/2017

Chapter 28

27/07/2017

Chapter 29

05/09/2017

Chapter 30

06/09/2017

Chapter 31

09/09/2017

Chapter 32

13/09/2017

Chapter 33

25/09/2017

Chapter 34

23/12/2017

Chapter 35

16/01/2018

Chapter 36

21/02/2018

Chapter 37

24/06/2018

Chapter 38

24/06/2018
Top