Romeo And Juliet
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Romeo And Juliet

Thể Loại Truyện : Drama, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 102

Tóm tắt:

bộ này thì nổi quá rồi khỏi tóm tắt

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017
Top