Romerome.
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Romerome.

Thể Loại Truyện : Horror, One Shot, Comedy

Ngày tạo: 13-08,2017

Ngày cập nhật: 19-11,2018 ( - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 5

Tóm tắt:

one shot khác.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật