Rough Bản đẹp
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Rough Bản đẹp

Thể Loại Truyện : Romance, Sports, Other

Ngày tạo: 04-07,2015

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (119 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,386

Tóm tắt:

Một tác phẩm nổi tiếng của Adachi sensei. Một câu chuyện gần giống như Romeo và Juliet thời hiện đại... Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng của tuổi mới lớn... Hãy tự đọc và cảm nhận nhé :x

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 119

08/01/2017

Chapter 118

08/01/2017

Chapter 117

08/01/2017

Chapter 116

08/01/2017

Chapter 115

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

03/07/2015

Chapter 2

03/07/2015

Chapter 3

03/07/2015

Chapter 4

03/07/2015

Chapter 5

03/07/2015

Chapter 6

03/07/2015

Chapter 7

03/07/2015

Chapter 8

03/07/2015

Chapter 9

03/07/2015

Chapter 10

03/07/2015

Chapter 11

03/07/2015

Chapter 12

03/07/2015

Chapter 13

03/07/2015

Chapter 14

03/07/2015

Chapter 15

03/07/2015

Chapter 16

03/07/2015

Chapter 17

03/07/2015

Chapter 18

03/07/2015

Chapter 19

03/07/2015

Chapter 20

03/07/2015

Chapter 21

03/07/2015

Chapter 22

03/07/2015

Chapter 23

03/07/2015

Chapter 24

03/07/2015

Chapter 25

03/07/2015

Chapter 26

03/07/2015

Chapter 27

03/07/2015

Chapter 28

03/07/2015

Chapter 29

03/07/2015

Chapter 30

03/07/2015

Chapter 31

03/07/2015

Chapter 32

03/07/2015

Chapter 33

03/07/2015

Chapter 34

03/07/2015

Chapter 35

03/07/2015

Chapter 36

03/07/2015

Chapter 37

03/07/2015

Chapter 38

03/07/2015

Chapter 39

03/07/2015

Chapter 40

03/07/2015
Top