rough sketch senpai
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

rough sketch senpai

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 20-06,2018 (26 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 377

Tóm tắt:

mới dịch chưa rõ ,chỉ biết 1 thằng năm nhất vẽ cho một chị năm hai

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 25

20/06/2018

Chapter 24

20/06/2018

Chapter 23

20/06/2018

Chapter 22

20/06/2018

Chapter 21

20/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 0

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 10

20/06/2018

Chapter 11

20/06/2018

Chapter 12

20/06/2018

Chapter 13

20/06/2018

Chapter 14

20/06/2018

Chapter 15

20/06/2018

Chapter 16

20/06/2018

Chapter 17

20/06/2018

Chapter 18

20/06/2018

Chapter 19

20/06/2018

Chapter 20

20/06/2018

Chapter 21

20/06/2018

Chapter 22

20/06/2018

Chapter 23

20/06/2018

Chapter 24

20/06/2018

Chapter 25

20/06/2018
Top