Rừng Đông
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Rừng Đông

Thể Loại Truyện : Fantasy, Horror, Manhwa, Romance, Supernatural

Ngày tạo: 12-10,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (62 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,015

Tóm tắt:

Hàng ngàn năm trôi qua kể từ khi nhà giả kim tạo nên Winter, giờ đây cậu phải hòa nhập với môi trường hiện tại, học cách “sống” dưới sự trợ giúp của Jane. Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, hài hước và rất hấp dẫn.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 58

27/11/2016

Chapter 57

27/11/2016

Chapter 56

27/11/2016

Chapter 55

27/11/2016

Chapter 54

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

04/05/2015

Chapter 1

04/05/2015

Chapter 2

07/05/2015

Chapter 3

12/05/2015

Chapter 4

12/05/2015

Chapter 5

13/05/2015

Chapter 6

18/05/2015

Chapter 7

21/05/2015

Chapter 8

27/05/2015

Chapter 9

31/05/2015

Chapter 10

06/06/2015

Chapter 11

20/06/2015

Chapter 12

20/06/2015

Chapter 13

29/06/2015

Chapter 14

29/06/2015

Chapter 15

03/07/2015

Chapter 16

11/07/2015

Chapter 17

13/07/2015

Chapter 18

18/07/2015

Chapter 19

22/07/2015

Chapter 20

02/08/2015

Chapter 21

09/08/2015

Chapter 22

13/08/2015

Chapter 23

02/09/2015

Chapter 24

05/09/2015

Chapter 25

06/09/2015

Chapter 26

09/09/2015

Chapter 27

18/09/2015

Chapter 28

02/10/2015

Chapter 29

11/10/2015

Chapter 30

12/10/2015

Chapter 31

27/11/2016

Chapter 32

27/11/2016

Chapter 33

27/11/2016

Chapter 34

27/11/2016

Chapter 35

27/11/2016

Chapter 36

27/11/2016

Chapter 37

27/11/2016

Chapter 38

27/11/2016

Chapter 39

27/11/2016
Top