Rust Blaster
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Rust Blaster

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Supernatural, Tragedy, Other, Action

Ngày tạo: 08-10,2014

Ngày cập nhật: 08-10,2014 (8 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 590

Tóm tắt:

Xin mời vào trang chủ của nhóm để lấy link down ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7.5

08/10/2014

Chapter 7

08/10/2014

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 7

08/10/2014

Chapter 7.5

08/10/2014
Top