Saint Seiya - Next Dimension
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Saint Seiya - Next Dimension

Thể Loại Truyện : Martial Arts, Other, Action

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 08-09,2018 (20 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 683

Tóm tắt:

Trong trận chiến với bọn Seiya, Hades chợt nhớ lại chuyện ở tiền kiếp. Mối liên hệ đặc biệt giữa chòm Pegasus và Hades trong quá khứ, trận chiến ngàn ngày của Dohko và Shion. Hãy đọc và tìm hiểu bạn nhé!!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 27

08/09/2018

Chapter 26

02/09/2018

Chapter 25

24/08/2018

Chapter 24

21/08/2018

Chapter 23

21/08/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 7

21/10/2012

Chapter 8

21/10/2012

Chapter 9

21/10/2012

Chapter 10

21/10/2012

Chapter 11

21/10/2012

Chapter 12

21/10/2012

Chapter 13

21/10/2012

Chapter 14

21/10/2012

Chapter 15

21/10/2012

Chapter 16

21/10/2012

Chapter 17

21/10/2012

Chapter 18

21/10/2012

Chapter 19

21/10/2012

Chapter 20

14/08/2018

Chapter 21

19/08/2018

Chapter 23

21/08/2018

Chapter 24

21/08/2018

Chapter 25

24/08/2018

Chapter 26

02/09/2018

Chapter 27

08/09/2018
Top