Saint Seiya: The Lost Canvas
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Saint Seiya: The Lost Canvas

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Historical, Martial Arts, Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 18-09,2013

Ngày cập nhật: 18-09,2013 (33 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,495

Tóm tắt:

Bộ manga này nói về những sự kiện xảy ra vào thế kỷ 18 trước cuộc Thánh Chiến trong series Saint Seiya gốc 250 năm Trung tâm câu chuyện kể về Tenma, thánh đấu sĩ chòm Thiên Mã, và bạn thân của anh, Alone, người sau này trở thành kẻ địch lớn nhất của anh, Hades Câu chuyện xảy ra cùng thời đại với Saint Seiya Next Dimension

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 35

18/09/2013

Chapter 33

30/04/2013

Chapter 32

30/04/2013

Chapter 31

30/04/2013

Chapter 30

11/04/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 7

21/10/2012

Chapter 8

21/10/2012

Chapter 9

21/10/2012

Chapter 10

21/10/2012

Chapter 11

21/10/2012

Chapter 12

21/10/2012

Chapter 13

21/10/2012

Chapter 14

21/10/2012

Chapter 15

21/10/2012

Chapter 16

21/10/2012

Chapter 17

21/10/2012

Chapter 18

21/10/2012

Chapter 19

21/10/2012

Chapter 20

21/10/2012

Chapter 21

21/10/2012

Chapter 22

21/10/2012

Chapter 23

21/10/2012

Chapter 25

29/03/2013

Chapter 26

05/04/2013

Chapter 27

05/04/2013

Chapter 28

11/04/2013

Chapter 29

11/04/2013

Chapter 30

11/04/2013

Chapter 31

30/04/2013

Chapter 32

30/04/2013

Chapter 33

30/04/2013

Chapter 35

18/09/2013
Top