Saint Young Men - Short Doujinshi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Saint Young Men - Short Doujinshi

Thể Loại Truyện : Fantasy, Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 19-08,2014

Ngày cập nhật: 19-08,2014 (19 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 711

Tóm tắt:

Những mẩu dou nhỏ nhỏ ngắn ngắn về bộ truyện Saint Young Men, có sự góp mặt phong phú của nhiều nhân vật. Có một số nhân vật thậm chí còn chưa xuất hiện bên bản dịch anh hay việt, nên có thể có spoiler. Có điều...   Ai mà quan tâm chứ!!!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 19

19/08/2014

Chapter 18

10/08/2014

Chapter 17

10/08/2014

Chapter 16

23/07/2014

Chapter 15

23/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/04/2014

Chapter 2

28/04/2014

Chapter 3

29/04/2014

Chapter 4

30/04/2014

Chapter 5

30/04/2014

Chapter 6

30/04/2014

Chapter 7

11/05/2014

Chapter 8

11/05/2014

Chapter 9

20/05/2014

Chapter 10

27/06/2014

Chapter 11

27/06/2014

Chapter 12

22/07/2014

Chapter 13

22/07/2014

Chapter 14

23/07/2014

Chapter 15

23/07/2014

Chapter 16

23/07/2014

Chapter 17

10/08/2014

Chapter 18

10/08/2014

Chapter 19

19/08/2014
Top