Sakamoto desu ga?
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sakamoto desu ga?

Thể Loại Truyện : School Life, Seinen, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 15-07,2015

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (24 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 802

Tóm tắt:

Muốn biết về phong cách của một người hoàn hảo thì hãy học hỏi tôi- Sakamoto này. 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 22

08/01/2017

Chapter 21

08/01/2017

Chapter 20

08/01/2017

Chapter 19

08/01/2017

Chapter 18.1

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/05/2013

Chapter 2

02/05/2013

Chapter 3

03/05/2013

Chapter 4

05/05/2013

Chapter 5

06/05/2013

Chapter 6

10/10/2013

Chapter 7

07/12/2013

Chapter 8

26/01/2014

Chapter 9

06/03/2014

Chapter 10

11/03/2014

Chapter 11

14/03/2014

Chapter 11.5

24/05/2014

Chapter 12

24/05/2014

Chapter 13

02/06/2014

Chapter 14

11/08/2014

Chapter 15

25/08/2014

Chapter 16

03/12/2014

Chapter 17

26/01/2015

Chapter 18

15/07/2015

Chapter 18.1

08/01/2017

Chapter 19

08/01/2017

Chapter 20

08/01/2017

Chapter 21

08/01/2017

Chapter 22

08/01/2017
Top