Sakurai Manager 's Club
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sakurai Manager 's Club

Thể Loại Truyện : Romance

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 191

Tóm tắt:

Truyện này là nhóm mình làm tiếp vì vẫn còn mà người đăng trước ghi là hoàn thành ( sai lầm nhé !! )

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016
Top