Sangetsusei: Strange and Bright Nature Deity
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sangetsusei: Strange and Bright Nature Deity

Thể Loại Truyện : Fantasy, Supernatural, Other, Comedy

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (20 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 986

Tóm tắt:

1 câu chuyện dễ thương về Hieda và cuốn biên niên kỉ Gensokyo

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 20

21/10/2012

Chapter 19

21/10/2012

Chapter 18

21/10/2012

Chapter 17

21/10/2012

Chapter 16

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 7

21/10/2012

Chapter 8

21/10/2012

Chapter 9

21/10/2012

Chapter 10

21/10/2012

Chapter 11

21/10/2012

Chapter 12

21/10/2012

Chapter 13

21/10/2012

Chapter 14

21/10/2012

Chapter 15

21/10/2012

Chapter 16

21/10/2012

Chapter 17

21/10/2012

Chapter 18

21/10/2012

Chapter 19

21/10/2012

Chapter 20

21/10/2012
Top