Sao Băng Trong Lòng ~ Starlight to your heart ~
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sao Băng Trong Lòng ~ Starlight to your heart ~

Thể Loại Truyện : Historical, Romance, Shoujo

Ngày tạo: 31-01,2013

Ngày cập nhật: 31-01,2013 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 975

Tóm tắt:

Akane, tiểu thư nhà Đại nạp ngôn, vì mối tình với Aogi đã can đảm vào cung làm thị nữ. Từ đây, cuộc đời của cô đã có nhiều biến động...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

31/01/2013

Chapter 14

24/01/2013

Chapter 13

17/01/2013

Chapter 12

17/01/2013

Chapter 11

17/01/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

13/12/2012

Chapter 2

13/12/2012

Chapter 3

13/12/2012

Chapter 4

13/12/2012

Chapter 5

13/12/2012

Chapter 6

13/12/2012

Chapter 7

13/12/2012

Chapter 8

13/12/2012

Chapter 9

19/12/2012

Chapter 10

26/12/2012

Chapter 11

17/01/2013

Chapter 12

17/01/2013

Chapter 13

17/01/2013

Chapter 14

24/01/2013

Chapter 15

31/01/2013
Top