Saru Lock
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Saru Lock

Thể Loại Truyện : Drama, Mystery, Seinen, Action, Comedy

Ngày tạo: 21-01,2013

Ngày cập nhật: 21-01,2013 (24 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 938

Tóm tắt:

Yataro Sarumaru, nicknamed Saru, is an ace in the locksmith trade and is obsessed with girls. This (almost) average teenager is given a hardly ordinary mission which marks the beginning of his adventures!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 24

21/01/2013

Chapter 23

04/05/2011

Chapter 22

04/05/2011

Chapter 21

04/05/2011

Chapter 20

04/05/2011
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1: Đột Nhập

04/05/2011

Chapter 2

04/05/2011

Chapter 3: Tẩu thoát

04/05/2011

Chapter 4

04/05/2011

Chapter 5

04/05/2011

Chapter 6

04/05/2011

Chapter 7

04/05/2011

Chapter 8

04/05/2011

Chapter 9

04/05/2011

Chapter 10

04/05/2011

Chapter 11

04/05/2011

Chapter 12

04/05/2011

Chapter 13

04/05/2011

Chapter 14

04/05/2011

Chapter 15

04/05/2011

Chapter 16

04/05/2011

Chapter 17

04/05/2011

Chapter 18

04/05/2011

Chapter 19

04/05/2011

Chapter 20

04/05/2011

Chapter 21

04/05/2011

Chapter 22

04/05/2011

Chapter 23

04/05/2011

Chapter 24

21/01/2013
Top