Sasuke Uchiha’s Sharingan Legend
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sasuke Uchiha’s Sharingan Legend

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Action, Comedy

Ngày tạo: 13-12,2014

Ngày cập nhật: 13-12,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 218

Tóm tắt:

nội dung xoay quanh nhân vật sasuke

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

13/12/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

13/12/2014
Top