sát đạo hành giả
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

sát đạo hành giả

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 24-03,2014

Ngày cập nhật: 24-03,2014 (190 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,935

Tóm tắt:

Sát Đạo Hành Giả Chủ Biên : Trịnh Kiệt Hòa Biên Họa : Đặng Chí Huy Biên Dịch : Kiết Tường, Nhà số 76 Editor : Ảo Long Vương, Ám Tu La, Autumn Blue.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 190

24/03/2014

Chapter 189

21/03/2014

Chapter 188

21/03/2014

Chapter 187

20/03/2014

Chapter 186

17/03/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

29/12/2013

Chapter 2

29/12/2013

Chapter 3

29/12/2013

Chapter 4

29/12/2013

Chapter 5

29/12/2013

Chapter 6

29/12/2013

Chapter 7

29/12/2013

Chapter 8

29/12/2013

Chapter 9

29/12/2013

Chapter 10

29/12/2013

Chapter 11

29/12/2013

Chapter 12

29/12/2013

Chapter 13

29/12/2013

Chapter 14

29/12/2013

Chapter 15

29/12/2013

Chapter 16

29/12/2013

Chapter 17

29/12/2013

Chapter 18

29/12/2013

Chapter 19

29/12/2013

Chapter 20

29/12/2013

Chapter 21

29/12/2013

Chapter 22

29/12/2013

Chapter 23

29/12/2013

Chapter 24

29/12/2013

Chapter 25

29/12/2013

Chapter 26

29/12/2013

Chapter 27

29/12/2013

Chapter 28

29/12/2013

Chapter 29

29/12/2013

Chapter 30

29/12/2013

Chapter 31

29/12/2013

Chapter 32

29/12/2013

Chapter 33

29/12/2013

Chapter 34

29/12/2013

Chapter 35

29/12/2013

Chapter 36

29/12/2013

Chapter 37

29/12/2013

Chapter 38

29/12/2013

Chapter 39

29/12/2013

Chapter 40

29/12/2013
Top