Savanna Game: The Comic Manga
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Savanna Game: The Comic Manga

Thể Loại Truyện : Psychological, Seinen, Supernatural, Tragedy, Action

Ngày tạo: 01-05,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (31 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,474

Tóm tắt:

Ngày nọ, thiếu niên hành nghề tự do, Shibuya Kazuya đột nhiên nhận được một tin nhắn. Đó chính là thư mời đến với một trò chơi giết chóc!
Tận dụng tất cả các loại vũ khí, trang bị và kĩ năng, ai sẽ là kẻ thống trị Savanna Game?!
Thách thức đến với nhóm của Kazuya chỉ vừa mới bắt đầu…!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/08/2014

Chapter 2

17/08/2014

Chapter 3

Chapter 4

Chapter 5

Chapter 6

Chapter 7

Chapter 8

17/04/2015

Chapter 9

17/04/2015

Chapter 10

01/05/2015

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

07/01/2017

Chapter 25

07/01/2017

Chapter 26

07/01/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017
Top