say i love you
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

say i love you

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 06-09,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (24 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 410

Tóm tắt:

Chuyện kể về Mei Tachibana - một cô gái âm u lúc nào cũng lê thê lết thết. Và Kurosawa, hot boy đã để ý cô sau khi bị đá vào mặt .... Xem truyện sẽ rõ ^_^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 20

07/08/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

13/06/2014

Chapter 2

13/06/2014

Chapter 3

13/06/2014

Chapter 4

13/06/2014

Chapter 5

13/06/2014

Chapter 6

13/06/2014

Chapter 7

13/06/2014

Chapter 8

13/06/2014

Chapter 9

13/06/2014

Chapter 10

13/06/2014

Chapter 11

13/06/2014

Chapter 12

13/06/2014

Chapter 13

13/06/2014

Chapter 14

13/06/2014

Chapter 15

13/06/2014

Chapter 16

13/06/2014

Chapter 17

13/06/2014

Chapter 18

13/06/2014

Chapter 19

30/06/2014

Chapter 20

07/08/2015

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016
Top