Scan Onepiece Collection
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Scan Onepiece Collection

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 24-08,2014

Ngày cập nhật: 24-08,2014 (6 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 7

Số lần đọc: 362

Tóm tắt:

ổng hợp ảnh màu ONE PIECE chính gốc của tác giả
Đầu mỗi chap hoặc thỉnh thoảng 1 vài chap Oda lại chèn 1 số Wall Papper 2 trang đôi rất đẹp. Cùng xem lại những bức ảnh đó với phiên bản màu nó sẽ thế nào

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

24/08/2014

Chapter 5

24/08/2014

Chapter 4

24/08/2014

Chapter 3

24/08/2014

Chapter 2

24/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

24/08/2014

Chapter 2

24/08/2014

Chapter 3

24/08/2014

Chapter 4

24/08/2014

Chapter 5

24/08/2014

Chapter 6

24/08/2014
Top