School Idol Days - Love Live!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

School Idol Days - Love Live!

Thể Loại Truyện : Drama, Harem, School Life, Tragedy, Other

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 96

Tóm tắt:

School Days - Love Live version

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016
Top