School Ningyo
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

School Ningyo

Thể Loại Truyện : Horror, Psychological, Supernatural, Other

Ngày tạo: 07-10,2015

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (16 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 792

Tóm tắt:

Hai cô gái săn lùng người cá để tìm được tình yêu đích thực. (toàn Yandere)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 16

09/06/2018

Chapter 15

09/06/2018

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

30/05/2015

Chapter 2

30/05/2015

Chapter 3

30/05/2015

Chapter 4

30/05/2015

Chapter 5

07/10/2015

Chapter 6

07/10/2015

Chapter 7

07/10/2015

Chapter 8

07/10/2015

Chapter 9

07/10/2015

Chapter 10

07/10/2015

Chapter 11

07/10/2015

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

09/06/2018

Chapter 16

09/06/2018
Top