Scientia
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Scientia

Thể Loại Truyện : Romance, Seinen, Other

Ngày tạo: 21-11,2013

Ngày cập nhật: 21-11,2013 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 361

Tóm tắt:

Một xã hội mà mọi người đã quên những điều cấm kỵ về đạo đức và tận hưởng một cuộc sống với nhân bản vô tính, robot, cho thuê cơ thể và ma túy.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

21/11/2013

Chapter 4

16/11/2013

Chapter 3

14/11/2013

Chapter 2

07/07/2013

Chapter 1

06/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/07/2013

Chapter 2

07/07/2013

Chapter 3

14/11/2013

Chapter 4

16/11/2013

Chapter 5

21/11/2013
Top