[SDT] Terror Man
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

[SDT] Terror Man

Thể Loại Truyện : Manhwa, Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 14-08,2017 (37 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 736

Tóm tắt:

Min Jung Woo sở hữu một năng lực đặc biệt, nó giúp cậu có thể thấy trước những điều không may xảy ra trong tương lai. Min Jung Woo sử dụng đôi mắt "Bất hạnh" của mình để phát hiện những hiểm họa trong tương lai và cố gắng ngăn chặn chúng, điều đó đã khiến cậu trở thành tên khủng bố đáng sợ trong mắt mọi người.Truyện được dịch bởi nhóm Sweet Dream Team

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 36

14/08/2017

Chapter 35

14/08/2017

Chapter 34

14/08/2017

Chapter 33

14/08/2017

Chapter 32

14/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 31

18/01/2017

Chapter 32

14/08/2017

Chapter 33

14/08/2017

Chapter 34

14/08/2017

Chapter 35

14/08/2017

Chapter 36

14/08/2017
Top