[SDT] Zero Game
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

[SDT] Zero Game

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Manhwa, Other

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 02-10,2017 (33 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,354

Tóm tắt:

Tham gia trò chơi sinh tồn, phần thưởng là cơ hội làm lại cuộc sống mới tốt hơn hiện tại, cái giá phải trả chính là sinh mạng. Muốn chơi không? Truyện được thực hiện bởi nhóm Sweet Dream Team

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 32

02/10/2017

Chapter 31

03/09/2017

Chapter 30

17/08/2017

Chapter 29

08/08/2017

Chapter 28

08/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 0

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

08/08/2017

Chapter 29

08/08/2017

Chapter 30

17/08/2017

Chapter 31

03/09/2017

Chapter 32

02/10/2017
Top