Second_First_Kiss
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Second_First_Kiss

Thể Loại Truyện : One Shot, Other

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 149

Tóm tắt:

Nanoha really is a white devil =))

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012
Top