Sekai Oni
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sekai Oni

Thể Loại Truyện : Horror, Psychological

Ngày tạo: 19-11,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (131 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 3,003

Tóm tắt:

Azma bị gia đình hành hung, có khả năng thấy những thứ kì quái trong gương và một lần bị đưa đến thế giới trong gương để đánh boss

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 125

28/07/2017

Chapter 124

28/07/2017

Chapter 123

28/07/2017

Chapter 122

28/07/2017

Chapter 121

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

04/03/2015

Chapter 4

09/03/2015

Chapter 5

09/03/2015

Chapter 6

29/03/2015

Chapter 7

13/05/2015

Chapter 7.5

13/05/2015

Chapter 8

15/05/2015

Chapter 9

16/05/2015

Chapter 10

18/05/2015

Chapter 11

18/05/2015

Chapter 12

20/05/2015

Chapter 13

22/05/2015

Chapter 14

23/05/2015

Chapter 15

25/05/2015

Chapter 16

01/06/2015

Chapter 17

05/06/2015

Chapter 18

05/06/2015

Chapter 19

08/06/2015

Chapter 20

10/06/2015

Chapter 21

17/06/2015

Chapter 22

17/06/2015

Chapter 23

19/06/2015

Chapter 24

20/06/2015

Chapter 25

21/06/2015

Chapter 26

27/06/2015

Chapter 27

01/07/2015

Chapter 28

03/07/2015

Chapter 29

13/08/2015

Chapter 30

13/08/2015

Chapter 31

13/08/2015

Chapter 32

13/08/2015

Chapter 33

13/08/2015

Chapter 34

14/08/2015

Chapter 35

19/08/2015

Chapter 36

19/08/2015

Chapter 37

27/08/2015

Chapter 38

27/08/2015

Chapter 39

02/10/2015
Top