Senpai, Sore Hitokuchi Kudasai!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Senpai, Sore Hitokuchi Kudasai!

Thể Loại Truyện : Romance, Comedy

Ngày tạo: 29-10,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (28 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 934

Tóm tắt:

Moriya Shiruku ! Năm Nhất - Đang yêu thầm Senpai của mình Kamaberu, Một chàng trai có số phận kém may mắn trong xã hội

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017
Top