Sentou Hakai Gakuen Dangerous
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sentou Hakai Gakuen Dangerous

Thể Loại Truyện : Mystery, Seinen, Supernatural, Action

Ngày tạo: 16-11,2014

Ngày cập nhật: 16-11,2014 (20 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 739

Tóm tắt:

Trong thế giới này, tồn tại cá nhân được gọi là "Majin" - sinh vật siêu nhiên có thể sử dung những năng lực đặc biệt. Họ sống giữa những con người bình thường, nhưng khoảng cách giữa Majin và người bình thường vô cùng lớn. Tồn tại một trường học gọi là Dangerous, nơi tỷ lệ dân số học viên là Majin vượt trội so với bất kỳ trung học khác. Ở trường này, hai thế lực được gọi là Nhóm Banchou và Hội Học Sinh cạnh tranh với nhau trong chiến tranh, nhưng vô tình đã tạo ra một sự cân bằng quyền lực, dẫn đến một nền hòa bình tạm thời. Bây giờ, với sự tham gia của sinh viên mới, sự cân bằng quyền lực này sắp sụp đổ. Một trong những sinh viên "bình thường", Ryouseiin Otome buộc phải lựa chọn chiến tuyến trước khi bắt đầu Armageddon.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 16

16/11/2014

Chapter 15

09/09/2014

Chapter 14.2

09/09/2014

Chapter 14.1

09/09/2014

Chapter 14.6

17/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

23/03/2014

Chapter 2

28/03/2014

Chapter 3

04/04/2014

Chapter 4

11/04/2014

Chapter 5

24/04/2014

Chapter 6

28/04/2014

Chapter 7

04/05/2014

Chapter 8

11/05/2014

Chapter 9

16/05/2014

Chapter 10

18/05/2014

Chapter 11

01/06/2014

Chapter 12

23/06/2014

Chapter 13

22/07/2014

Chapter 14

26/07/2014

Chapter 14.5

27/07/2014

Chapter 14.6

17/08/2014

Chapter 14.1

09/09/2014

Chapter 14.2

09/09/2014

Chapter 15

09/09/2014

Chapter 16

16/11/2014
Top