Series truyện kinh dị của Takahashi Yousuke
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Series truyện kinh dị của Takahashi Yousuke

Thể Loại Truyện : Horror

Ngày tạo: 12-10,2014

Ngày cập nhật: 12-10,2014 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 739

Tóm tắt:

Thì là kinh dị thôi 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

12/10/2014

Chapter 10

12/10/2014

Chapter 9

12/10/2014

Chapter 8

10/10/2014

Chapter 7

09/10/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/10/2014

Chapter 2

07/10/2014

Chapter 3

07/10/2014

Chapter 4

08/10/2014

Chapter 5

08/10/2014

Chapter 6

09/10/2014

Chapter 7

09/10/2014

Chapter 8

10/10/2014

Chapter 9

12/10/2014

Chapter 10

12/10/2014

Chapter 11

12/10/2014
Top