Sewn Souls
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sewn Souls

Thể Loại Truyện : Manhua, One Shot, Other

Ngày tạo: 17-08,2014

Ngày cập nhật: 17-08,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 167

Tóm tắt:

"Few years later, Let's be buried together..."

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

17/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

17/08/2014
Top